‘Het kan mij niet snel genoeg gaan’, Signaal

Onlangs sloot het Antonius Ziekenhuis in Sneek aan op het landelijk schakelpunt (LSP), als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland. Deelname aan het landelijk EPD wordt daardoor mogelijk. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak was de initiatiefnemer. 

Bron: http://signaal.landingzone.nl/article.php?mid=65&aid=499 (Nictiz)
 

Met de aansluiting op het LSP komt veilig en volledig uitwisselen van medicatiegegevens een stap dichterbij, aldus Michiel Duyvendak. ‘Mijn belangrijkste drijfveer was dat de overdracht van medicatiegegevens nu heel primitief verloopt. Per fax, of zelfs helemaal niet. Ik wil dat dat verandert, en het landelijk EPD is daar naar mijn idee de beste oplossing voor. Dus heb ik alles op alles gezet om de benodigde voorzieningen snel voor elkaar te krijgen.’
Momenteel is het ziekenhuis in Sneek aangesloten op een regionaal systeem van informatie-uitwisseling. Dat gaat in veel opzichten goed, aldus Duyvendak. ‘Maar in de zomer hebben we veel toeristen van buiten de regio, van wie het natuurlijk erg handig is om bij opname over de actuele medicatiegegevens te beschikken.
‘Bovendien is de veiligheid beter geregeld bij het LSP. Er zijn allerlei garanties in het systeem die vergissingen uitsluiten. Zoals het feit dat je informatiesysteem moet voldoen aan de strenge GBZ-eisen. En dat de patiënt wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn burgerservicenummer, waardoor de kans op persoonsverwisseling vrijwel is uitgesloten.’

UZI-pas
Ten slotte is er de UZI-pas, die nodig is om je als zorgverlener te identificeren. ‘Ook die pas draagt bij aan de veiligheid. Het duurt trouwens wel even voordat je het hele aanvraagproces hebt doorlopen. En datzelfde geldt straks natuurlijk ook voor mijn medewerkers, die de pas eveneens moeten aanvragen. Dat zie ik persoonlijk nog als de grootste hinderpaal naar de invoering.’
Onlangs vond de eerste uitwisseling via het LSP van patiëntgegevens plaats, met een apotheek in Wolvega. ‘Jammer genoeg beschikken veel apothekers in de regio over een informatiesysteem dat nog niet geschikt is voor aansluiting. Overigens wordt daarmee wel voortgang gemaakt. De nieuwe richtlijn overdracht medicatiegegevens, die is opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, levert daar een bijdrage aan.
‘Die richtlijn verplicht zorgverleners op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht beschikbaar te hebben, bij spoedgevallen en overdracht naar een volgende schakel binnen 24 uur. Dat geeft de ICT-leveranciers een stimulans om op te schieten. Net als trouwens de Wet op het EPD die aanstaande is. Ik ben daar blij mee, want wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan.’