‘Onleesbare handschriften, de verkeerde apotheek faxen’

Elektronisch voorschrijven maakt de kans op medicatiefouten kleiner. Daar waren de zestig deelnemers het zeker over eens tijdens het Nictiz-seminar ‘Help, hoe zorg ik dat ik elektronisch kan voorschrijven?’over elektronisch voorschrijven.

Nictiz organiseerde het seminar om kennis uit te wisselen en omdat er nog veel vragen zijn over elektronisch voorschrijven. Deelnemers uit ziekenhuizen, apothekers, defensie, verpleeghuizen en verzorgingshuizen hoorden dat de meeste fouten ontstaan door het onleesbare handschrift van de dokter. Ook wordt de fax nog wel eens naar de verkeerde apotheek gestuurd.

Elektronisch voorschrijven

Een elektronisch voorschrijfsysteem helpt een arts bij het veilig en effectief voorschrijven van medicatie, doordat het systeem automatisch interacties en contra-indicaties signaleert.

Kennisdeling

Richard Heuft (CGM) gaf een demonstratie van elektronisch voorschrijven via het huisarts- informatiesysteem. Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in AHZ Erik Wilms vertelde over ervaringen van het invoeren van elektronisch voorschrijven in de regio Den Haag. De presentatie van Gert Jan van den Bosch ging erover hoe verpleeg- en verzorgingstehuizen het beleid van EVS in de praktijk brengt. IGZ-inspecteur Ineke Roos vertelde dat IGZ een definitie heeft gemaakt voor elektronisch voorschrijven. Een softwaresysteem moet verschillende ontwikkelstadia doorlopen.

Discussie

Het seminar sloot af met een korte discussie over de toediening en handhaving. Er blijven risico’s: de beveiliging, slordig omgaan met de toediening, het openen van het verkeerde patiëntdossier of een softwareleverancier die de koppeling niet wil maken naar een ander softwaresysteem. Ook de identiteit van de voorschrijver is bij menig project een knelpunt gebleken. Een identiteit van de  UZI-register wordt als enige reële optie gezien voor de voorschrijver.

Tot slot: communiceren

Dagvoorzitter Adriaan Mol sloot het seminar af dat de techniek voor elektronische uitwisseling gereed is, maar dat er communicatie en samenwerking nodig is: ‘We moeten kennis uitwisselen om niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Ik heb de hoop dat we allen veel met elkaar gaan communiceren.’

Meer informatie

- Het volledige bericht op de website van Nictiz