10 miljoen Nederlanders zeggen “ja” tegen LSP!

LSP heeft steeds meer unieke aanmeldingen

Er zijn inmiddels 10 miljoen Nederlanders die aan een of meer van hun zorgverleners toestemming hebben gegeven om hun medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners via het landelijk Schakelpunt (LSP), meldt de vereniging van zorgaanbieders en zorgcommunicatie (VZVZ). 

 

Volgens de VZVZ zijn er van al die aangemelde Nederlanders 16 miljoen medische gegevens beschikbaar. Ongeveer twee derde daarvan zijn medicatiegegevens en een derde zijn huisartsengegevens. Uitwisseling van de gegevens kan alleen plaatsvinden als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de patiënt. Waarin de gegevens alleen beschikbaar zijn tot een specifieke groep zorgverleners met een specifiek doel. Zo kan een patiënt toestemming geven aan zijn huisarts, dan zijn de apotheekgegevens niet zichtbaar. De patiënt moet toestemming geven aan de apotheek zodat de huisarts ook de medicatiegegevens kan inzien.  Om dus inzicht te krijgen in de medische gegevens van een patiënt van alle zorgverleners moet er verscheidende keren toestemming gevraagd worden.  

Bron; Vereniging zorgaanbieder voor zorg communicatie (verkregen op 14 april, 2016) van https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Nieuws?mod[Vzvz_News_Module][n]=351.  

 Medicatieoverdracht

Al 10 miljoen unieke aanmeldingen bij verschillende zorgaanbieders.  De afgelopen drie jaar is er door iedereen hard gewerkt om LSP ook praktisch toepasbaar te maken. Doordat er afzonderlijk bij elke zorgverlener toestemming moet worden gegeven blijft de werkbaarheid op regionaal niveau soms lastig.  Sneak preview: Uit de landelijke uitvraag , uitgevoerd door medicatieoverdracht.nl, is gebleken dat 34% van de instellingen die reageerden actieve afspraken hebben rondom regionale samenwerking en LSP. Dit maakt overdracht van medicatiegegevens op regionaal niveau nog steeds een aandachtspunt.