Alle medicatie op tafel

Het SIR onderzoekt of het Farmacotherapeutisch ThuisConsult van apotheekketen Lloyds het aantal medicatieproblemen kan verminderen en het aantal patiënten die behandeldoelen halen voor HbA1c, bloeddruk en cholesterol kan verhogen. De apothekers bezoeken in totaal tweehonderd interventie- en evenzoveel controlepatiënten – een loting bepaalt in welke groep een patiënt valt. Huisartsen en apothekers werken nauw samen. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het promotieonderzoek van apotheker Henk-Frans Kwint. 

Hoewel dit onderzoek zich niet zozeer richt op overdracht van medicatiegegevens heeft het toch een nauwe relatie met het hebben van een actueel medicatieoverzicht. Ik ben daarom benieuwd welk format voor het medicatieoverzicht er in dit onderzoek wordt gebruikt. We zullen dit gaan opvragen bij Henk-Frans Kwint cq het SIR. We zullen het resultaat laten weten.

Anne de Roos

 Alle medicatie op tafel graag