Amsterdam pakt medicijnveiligheid grootstedelijk aan

Alle grote thuiszorgaanbieders, apothekers en huisartsenposten gaan in Amsterdam verregaand samenwerken op het gebied van veilige geneesmiddelenzorg. De partijen tekenden hierover 1 mei 2012 een verdrag. De nieuwe aanpak moet de ketenzorg in de hoofdstad verbeteren. In 2011 constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nog dat er betere samenwerking nodig is tussen voorschrijvers, apothekers en thuiszorgteams.
In de samenwerkingsafspraken wordt ook de overdracht van het actuele medicatieoverzicht geregeld.

Lees verder op Zorgvisie