'Amsterdammer: vertel wat je slikt!' Campagne voor het stimuleren van meer eigen regie bij patiënten rond medicatiebeheer

Speciaal voor Amsterdammers - zowel patiënten als zorgverleners - is SIGRA de campagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!' gestart.

Deze campagne heeft tot doel de Amsterdamse patiënt zo veel mogelijk in staat te stellen zijn medicatiebeheer zelf te regisseren. Immers de patiënt is de belangrijkste schakel in de keten en zou een leidende rol moeten hebben.

Voor de campagne is informatiemateriaal ontwikkeld, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener en zowel op papier als digitaal.

De informatiefolder voor de patiënt wordt verspreid via apotheken en huisartsen. Voor apotheken en huisartsen die de informatie voor de patiënt liever digitaal aanbieden zijn er slides gemaakt voor op het digitale scherm in de wachtruimtes.

Voor zorgverleners is er een digitale folder beschikbaar, met aandachtspunten en tips om patiënten te stimuleren om zelf de regie te pakken in medicatiebeheer.

Klik hier voor meer informatie. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke Maier van Sigra