Anoniem consult, wat zegt de richtlijn?

Bij een van mijn klanten bestaat de mogelijkheid dat patiënten anoniem een consult hebben en vervolgens medicatie voorgeschreven kunnen krijgen. Het gaat om een SOA poli. Zegt de richtlijn iets specifieks over deze bijzondere patientengroep?

Antwoord

Bij een anoniem consult zou je kunnen stellen dat dit een patiënt is die de gegevens voor inzage door derden heeft geblokkeerd. De patiënt zelf moet de behandelaar informeren over de geneesmiddelen die er worden gebruikt. bij SOA medicatie kan dit zeker van belang zijn.

Omdat de vraag wordt gesteld door een IT-deskundige stel ik mij voor dat het anonieme consult via internet gaat. Dan wijs ik bij deze op de bepaling van artikel 67 Geneesmiddelenwet (zie hieronder) en de Richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG.

De behandelaar moet ook met deze Richtlijn en de Geneesmiddelenwet rekening houden.

In dit kader is een anonieme patiënt dus in feite niet mogelijk!

artikel 67 Geneesmiddelenwet

Het is een ieder verboden via internet geneesmiddelen voor te

schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Meer info: Mr. J. Rendering