Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord stelt formatie beschikbaar voor opnamegesprekken

Het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord heeft 3,3 FTE beschikbaar gesteld voor het voeren van opnamesgesprekken bij alle opnames in het ziekenhuis. Er was al sinds 2008 1 FTE beschikbaar voor alle electieve operaties. De resultaten van pilots in het ziekenhuis en in andere ziekenhuizen, deelname aan High5's, de brief van de IGZ dd 27 april 2010 gecombineerd met een continue lobby in geneesmiddelencommisie, stuurgroep kwaliteit en VIM-commissie waren succesfactoren.
De businesscase is voor iedereen beschikbaar. Zie hiervoor de bijlage. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met hoofd ziekenhuisapotheek Joris Arts (contactgegevens onder 'meer info').

 Businessplan Farmaceutische Opnamegesprekken