Apotheek en privacy

Beroepsgeheim, privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn belangrijke begrippen waarmee de apotheker dagelijks te maken heeft. In het woud van relevante regelgeving neemt de apotheker daarbij nog een bijzondere positie in de gezondheidszorg in. Menig beroepsbeoefenaar dreigt daarom wel eens verstrikt te raken in deze materie.

Het boek 'Apotheek en privacy' geeft een vertaling van de juridische begrippen met betrekking tot de privacy naar de praktijk van de apotheek. Hierbij worden de relevante bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet BIG en de Wet op de geneesmiddelenvoorziening besproken. Ook wordt er ingegaan op het Elektronisch Patiëntendossier in de apotheek.

Dit boek is bedoeld is bedoeld om degenen die (dagelijks) te maken hebben met de privacybescherming in de apotheek een weg te wijzen in de regelgeving. In eerste instantie zijn dit de apotheker en de apotheekmedewerkers. Maar ook voor anderen bevat dit boek handzame informatie. Hierbij wordt niet in de laatste plaats gedacht aan de patiënt wiens privacy beschermd dient te worden.

door Jurriane Rendering