Regio Nijmegen : Apothekersvereniging zet belangrijke stap in medicatieoverdracht

Apothekersvereniging zet belangrijke stap in verbeteren patiëntveiligheid en navolging Inspectierichtlijn zoals opgelegd aan apothekers
Als gevolg van de inspanningen van de Regiotafel Medicatieoverdracht en in nauwe samenwerking met de drie ziekenhuizen is het gelukt om medicatieoverdracht formeel een plek te geven op de agenda van zorgorganisaties in de regio. Afgelopen maandag 28 september ondertekenden 25 organisaties, waaronder Apothekersvereniging het Rijk van Nijmegen, regionale afspraken.

De "Regionale Afspraken Medicatieoverdracht Regio Nijmegen e.o." die rechtstreeks voortkomen uit de Regiotafel Medicatieoverdracht die door de Apothekersvereniging is opgericht, zijn omarmd door alle regiopartners en kunnen op warme goedkeuring van de inspectie rekenen. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de verschillende apotheekorganisaties, waarbij op papier is vastgelegd en ondertekend hoe met medicatieoverdracht om te gaan. Naast de wens om patiëntveiligheid te waarborgen, zijn de afspraken geheel in lijn met de verplichting vanuit de inspectie de overdrachtsprocessen volgens de richtlijn medicatieoverdracht te organiseren.

Opname en ontslag in regio Nijmegen straks alléén met de medische gegevens in de hand
Voor mensen in regio Nijmegen die zorg nodig hebben van meerdere zorgorganisaties tegelijk of na elkaar, zal de overdracht van de medische gegevens beter en sneller gaan verlopen. Binnen een jaar organiseren vrijwel alle zorgorganisaties in en om Nijmegen de overdracht van zorg binnen de keten volgens dezelfde afspraken.

Opname en ontslag zijn risicovolle momenten in de zorg. Daarom is het belangrijk dat de benodigde medische gegevens, bijvoorbeeld over medicatie of specifieke medische zorg direct voorhanden zijn. De belangrijkste afspraak die de zorgorganisaties hebben gemaakt, is dat mensen alleen worden opgenomen of met ontslag gaan als ook deze gegevens op papier beschikbaar zijn. De afspraken gelden voor alle volwassenen en er is extra aandacht voor kwetsbare groepen als ouderen, en in een latere fase pasgeboren baby’s en GGZ-patiënten.

Zorg in beweging
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert als norm dat de (ontslag)gegevens op dezelfde dag beschikbaar moeten zijn. De samenwerkende zorgverleners in de regio Nijmegen gaan een stap verder: zij spreken af dat de gegevens op het moment van ontslag met de patiënt meegaan. De nieuwe afspraken zijn nodig, omdat de zorg flink in beweging is. Samen kijken zorgorganisaties voor elke patiënt op welke plek de juiste zorg voorhanden is. Dat kan een instelling zijn zoals een ziekenhuis of verpleeghuis, maar hoeft niet. Vaak gedijt iemand beter in de thuissituatie, een zorghotel of op een andere (tijdelijke) plek. Opname en ontslag uit zorginstellingen vinden tegenwoordig op elk moment van de dag plaats, ook in het weekend. Dan is het belangrijk dat de medische gegevens direct beschikbaar zijn bij de zorgverlener die de zorg voortzet.

Regionale afspraken
Niet alleen over de termijn van de overdracht van gegevens zijn regionale afspraken gemaakt. De hele overdracht is gestandaardiseerd. Er is ook overeenstemming over de inhoud en alle deelnemers vermelden dezelfde gegevens in de overdracht.

De samenwerking heeft als positief neveneffect dat de deelnemende zorgorganisaties veel beter zicht hebben op elkaars werkwijze en ervaren hebben hoe prettig het is om samen te zoeken naar oplossingen. CWZ heeft samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek de regionale zorgpartners gefaciliteerd om de bestaande afspraken over de overdracht van zorg onder de loep te nemen en waar nodig aan te scherpen. Dankzij het enthousiasme van alle deelnemers lukte het om in een half jaar alle relevante afspraken te toetsen, te verbeteren en vast te leggen. U treft de documenten van medicatieoverdracht en medische- en verpleegkundige overdracht in de bijlagen.

20150623 afspraken verpleegkundige overdracht 

20150623 afspraak medische overdracht definitief 

Regionale afspraken MO 23092015