Basis begrippenlijst

De expertgroep Uniformiteit heeft een basisbegrippenlijst opgesteld met begrippen die regelmatig voorkomen bij de overdracht van medicatiegegevens in de keten. Bij de samenstelling heeft de expertgroep documenten uit verschillende sectoren bestudeerd. Als eerste was dat de begrippenlijst van Nictiz, zodat de basisbegrippenlijst van het project Overdracht van medicatiegegevns in de keten zoveel mogelijk aansluit bij het landelijke EMD/EPD. Aangesloten organisaties hebben besloten de basisbegrippenlijst gebruiken bij het opstellen van al hun documenten.

 basis begrippenlijst 20081112