Beantwoording Kamervragen over verplichte medewerking aan EPD

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de juridische houdbaarheid van de verplichting voor zorgverleners om mee te werken aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). In het kort:

1. De patient bepaalt of en welke van zijn gegevens door de zorgverlener(s) mogen worden overgedragen

2. De koepels van de zorgaanbieders, die betrokken zijn bij de uitwisseling van medicatieberichten en berichten in het kader van de waarneming huisartsen, zien aansluiting op het LSP als kwaliteitsnorm voor de beroepsgroep. 

3. Zorgverzekeraars kunnen in hun contracten enkel verplicht stellen wat in beroepsnormen is vastgelegd. 

4. Onverkort blijft gelden, ongeacht de beroepsnorm, dat de toestemming van de patiënt nodig is voor het daadwerkelijk mogen uitwisselen van patientgegevens

>>Lees de brief