DGV-handreiking Overdracht van medicatiegegevens bij het (opnieuw) in zorg nemen in VV&T

De handreiking Overdracht van medicatiegegevens bij het (opnieuw) in zorg nemen in VV&T is een praktische vertaling van de landelijke conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Met dit document kunnen deze instellingen de conceptrichtlijn toepassen in hun eigen praktijk en een praktisch protocol opstellen. Het doel is dat de overdracht van medicatiegegevens en enkele flankerende processen bij het (opnieuw) in zorg nemen van cliënten soepel verloopt. De handreiking beschrijft enkele overdrachtsituaties. Per overdrachtsituatie zijn in het kort de betrokken disciplines en hun voornaamste verantwoordelijkheden beschreven, inclusief mogelijke valkuilen en tips.

De handreiking is gratis te downloaden via www.medicijngebruik.nl.