Een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), hoe zit het?

De Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) hard in ontwikkeling. Een PGO is een app of website die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen worden een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Een PGO is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoek uitslagen en inentingen. (patiëntenfederatie, 2018)

VWS heeft als doelstelling dat iedereen in Nederland via zijn telefoon, tablet of computer kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens. Het kabinet gaat ervan uit dat op termijn zes miljoen Nederlanders gebruik zullen maken van de PGO. De PGO-omgeving wordt via de patiëntenfederatie verder ontwikkeld.

Om gegevens veilig en betrouwbaar in te zien is vanuit de patiëntenfederatie MedMij tot stand gekomen. MedMij verzorgt standaarden waar het uitwisselen van gegevens en de PGO-systemen aan moeten voldoen. Voldoet een PGO aan de standaarden, dan ontvangt het een MedMij keurstempel.

Een PGO en een patiënten portaal?
Een patiënten portaal is een portaal binnen een zorginstelling. De insteek van de PGO is het verzamelen van deze gegevens in één omgeving waarover de patiënt de regie heeft. Als patiënt geef je toestemming welke gegevens worden gedeeld met welke zorgverlener. Bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht of hartslag kan worden opgeslagen. Maar ook e-mails of foto’s zijn te bewaren. Ongeacht waar de behandeling plaats vindt, een PGO verhuist met de patiënt mee.

 Uit onderzoek, uitgevoerd door de patiëntenfederatie, is gebleken dat het gebruik van medicatie overzicht en een samenvatting van het medisch dossier als belangrijkste functie wordt gezien van een PGO.

 Huidige PGO  markt
Momenteel zijn er 61 PGO ICT leverancier die kandidaat deelnemer zijn bij MedMij, deze PGO’s hebben nog geen MedMij stempel. Het loket van MedMij staat nog open, dus nog meer PGO’s kunnen zich aanmelden. Op de Digitale zorg gids kan je inzien welke PGO’s worden aanbevolen vanuit de patiëntenfederatie.

Er is sinds dit jaar en financieringsregeling vanuit VWS om de PGO’s door te ontwikkelen. Patiënten hoeven niet te betalen en volgens Europese regelgeving mogen bedrijven de data niet verkopen. Daarom subsidieert VWS tot eind volgend jaar de PGO-leveranciers met 4 miljoen euro met een maximum van 160.000 per aanbieder. Met de hoge subsidieregelingen groeit het ICT-bedrijven die een PGO aanbieden.

Oplossing om een betere overdracht te realiseren
Het is een hulpmiddel om de patiënt meer regie te geven over zijn medisch dossier. De patiënt kan bewuster omgaan met zijn gegevens kan zelf beheren wie toegang heeft tot zijn medische dossier. Het is echter de vraag of het uitwisselen van gegevens is opgelost op het moment dat er PGO’s met een MedMij keuring zijn. Het gebruik van een PGO’s ligt bij de patiënt en met wie data gedeeld wordt is ook een beslissing van de patiënt. Het kan dus betekenen dat de actuele lijst van medicatie niet wordt gedeeld met de huisarts maar wel met de apotheek. Patiënten zijn niet verplicht om een PGO te hebben.

 Meer lezen
-          Zorgvisie
-          Medisch contact
-          Skipr