Eerste 24-uursapotheek 7 dagen per week geopend in Amsterdam

De 24-uursapotheek van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) is door de voorzitter van de Cliëntenraad officieel geopend. De apotheek is operatio-neel, voldoet aan alle strategische eisen en streeft naar contact en samenwerking met de partners in de stadsdelen. Om aan de eisen van de conceptrichtlijn “overdracht van medicatiegegevens” te voldoen, is vooral de medicatiecontrole en –begeleiding bij opname en ontslag van belang. De inspectie gaat deze richtlijn per 2011 handhaven. 

Ziekenhuisapotheker Jan Zoer: “de nieuwe 24-uurs apotheek is in snel tempo gerealiseerd door de goede samenwerking met de stadsapotheken. De 24-uurs apotheek kan een sleutelrol gaan spelen in de medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de huisartsen en stadsapotheken”.

Als winnaar van de nationale patiëntveiligheid award 2009 werkt het ziekenhuis aan optimalisering van de overdracht van medicatiegegevens om te voldoen aan de conceptrichtlijn “overdracht van medicatiegegevens”.

Voorafgaand aan de opening is een drukbezocht symposium gehouden waarbij op interactieve wijze kennis werd gedeeld met o.a. openbare, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers over medicatieverificatie.

Bij medicatieverificatie staat het terugdringen van fouten en het voorkomen van schade door verkeerd medicijngebruik centraal. Het is uiterst belangrijk dat de patiënt in het ziekenhuis en na ontslag uit het ziekenhuis de goede medicatie krijgt en juist is geïnformeerd over medicatiewijzigingen. Naast de patiënt wordt ook de huisarts en stadsapotheek op uniforme wijze geïnformeerd over de ontslagmedicatie.