Eindevaluatie FKO-project standaard farmaceutische patiëntenzorg

Zorgverleners in de regio Nijmegen werkten succesvol samen aan het FKO-project 'Regionaal afgestemde Farmaceutische Patiëntenzorg bij ontslag uit het ziekenhuis'. Onder regie van de themagroep Opname/Ontslagmedicatie ontwikkelden zij een regionale standaard. Hoofdthema's waar zij zich op richtten waren: ontwerpen van een eenduidig ontslagrecept, opstellen van een standaard met relevante vragen en onderwerpen die bij ontslag met patiënten moeten worden besproken, afspraken over nazorg door de 1e lijn en verbeteren van de communicatie tussen de 1e en 2e lijn.

 Eindevaluatie FKO-project standaard farmaceutische patiëntenzorg