Elektronisch Patiënten Dossier in de regio Nijmegen

In dit artikel wordt een praktijkvoorbeeld getoond voor de opzet van een ICT-netwerk omtrent medicatieoverdracht, namelijk de ontwikkelingen van de Stichting Zorginformatie Nijmegen (ZEGEN). In de bijlagen van dit artikel vindt u meer informatie over het nieuwe ICT-netwerk in de regio Nijmegen. 

De Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen, de Huisartsenkring Nijmegen, de regionale apothekerskring en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis besloten in 2005 om in samenwerking tot een betere uitwisseling van patientengegevens te komen. Het samenwerkingsverband kreeg de naam Zorginformatie Nijmegen, kortweg ZEGEN. De onderstaande bijlagen geven u een beeld van de procesvorming van het EPD in de regio Nijmegen en welke actoren hier een rol bij hebben gespeeld. 

  1. Slotmanifestatie koploperschap 28 oktober 2009
  2. Tweede lustrum CHN 19 maart 2009. Herman Levelink is geridderd in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn ICT bijdrage 
  3. Centrale Huisartsendienst Nijmegen bekroont koploperschap met certificering informatiebeveiliging 7 december 2009

 Persbericht einde koploperschap 

 Persbericht Lloyd's certificeert CHN

 AO bord herman