Handreiking: Farmaceutische zorg in het verzorgingshuis

Met de handreiking ‘Farmaceutische zorg in het verzorgingshuis’ heeft het management van verzorgingshuizen een hulpmiddel om de organisatie van de farmaceutische zorg verder te ontwikkelen. De organisatie hiervan gebeurt in nauw samenspel met apotheker en huisarts(en).
De handreiking is gemaakt door Arcares en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Afstemming hierover heeft
plaatsgevonden met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Als uitwerking van het 11 Punten Plan is een voorbeeldmachtiging en een voorbeeldovereenkomst
ontwikkeld die aan deze handreiking is toegevoegd. In de voorbeeldmachtiging is uitgewerkt hoe gemaakte afspraken tussen cliënt en verzorgingshuis
vastgelegd kunnen worden. In de voorbeeldovereenkomst verzorgingshuis
- apotheker is uitgewerkt hoe afspraken, voortvloeiend uit beleidsaanbevelingen
uit het 11 Punten Plan, vastgelegd kunnen worden.

 Farmaceutische_zorg_in_het_verzorgingshuis