Fouten worden duur betaald, TNS Nipo

Een onderzoek naar medische overdrachtsfouten (deel 2).

TNS NIPO deed in opdracht van Nictiz en NPCF onderzoek dat inzicht moest geven in aard, omvang en gevolgen van fouten door verkeerde medische informatieoverdracht. Zij wilden aantonen dat een goed functionerend EPD waarschijnlijk een groot deel van deze fouten voorkomt.

Om welke fouten gaat het in het rapport?
•Fouten tussen zorgverleners door het niet goed bijhouden van het medische dossier van de patiënt

•Fouten tussen zorgverleners door het niet (kunnen) inkijken van het medische dossier van de patiënt
   Fouten+worden+duur+betaald