Friese organisaties tekenen Samenwerkingsverklaring Medicatieveiligheid in de Thuiszorg

Heerenveen – Friese thuiszorgorganisaties, apothekers en apotheekhoudende huisartsen gaan nauwer samenwerken om het medicijngebruik in de thuiszorg beter en veiliger voor cliënten te maken. 

Goed en veilig medicijngebruik

Het aantal ouderen dat meerdere medicijnen naast elkaar gebruikt zal de komende jaren fors stijgen. Deze kwetsbare patiënten hebben zorgvuldige begeleiding nodig bij hun medicijngebruik. Omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen is er steeds meer sprake van thuiszorg. Daarom is extra aandacht vanuit de thuiszorg voor optimale medicijngebruik nodig.  Berendina van Solkema, apotheker en voorzitter Friese Apothekersvereniging verwoordt het zo: “Medicatieveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel van het apothekersvak, maar vereist  in de thuiszorg samenwerking van alle betrokkenen: voorschrijvers, apothekers, verplegend personeel en de patiënt zelf.”

Duidelijke afspraken

In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over verstrekken en beheer van medicatie voor thuiswonende cliënten die zorg ontvangen van de thuiszorg. Hierdoor wordt vooral duidelijk wie (de huisarts,  de apotheker, de thuiszorgmedewerker of de patient zelf) verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het zogenaamde medicatietraject (vanaf het voorschrijven van het medicijn tot het moment van innemen). Ook staan in de overeenkomst nauwkeurige werkafspraken. Bijvoorbeeld over het leveren van medicijnen in medicijnzakjes per toedientijd, het leveren van aftekenlijsten, stoppen, wijzigen van medicatie en het melden als de medicijnen niet juist worden ingenomen.

Samenwerkingsovereenkomst 

De partijen die de overeenkomst hebben ondertekend zijn: de Friese Apothekers Vereniging, de Friese Huisartsenvereniging en de thuiszorgorganisaties ‘Thuiszorg Zuidwest Friesland, Thuiszorg het Friese Land en De Friese Wouden. Zij ondertekenen vandaag in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen de overeenkomst  ‘Samenwerkingsafspraken Farmaceutisch Proces in de thuiszorg’: www.rosfriesland.nl/cursus

In het belang van patiënten en cliënten

De samenwerkingsovereenkomst is goed nieuws voor alle ouderen in Friesland, die afhankelijk zijn van de thuiszorg. Goed en veilig medicijngebruik helpt cliënten om langer zelfstandig te kunnen wonen. In de eigen vertrouwde omgeving.” 

Klik hier voor de samenwerkingsafspraken