FTO-module Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis, DGV

DGV heeft voor de LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis een FTO-module ontwikkeld. Deze module is bedoeld voor apothekers en huisartsen die werkafspraken willen maken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De FTO-module ondersteunt de invoering van de conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten.

In een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur brengen de deelnemers knelpunten in kaart die (kunnen) spelen bij de overdracht van medicatiegegevens na ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis. Zij doen dit aan de hand van een inventarisatie van de voorbereiders en het bespreken van casuïstiek. Vervolgens maken zij afspraken over het oplossen van deze knelpunten en over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
Het uitgangspunt voor de FTO-module is de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis (2009). 
De werkbladen in de module mogen zonder toestemming worden gekopieerd.

U kunt de module downloaden via de website van DGV: www.medicijngebruik.nl.

 mod_medicatieveiligheid_ontslag_ziekenhuis_20090427