Handreiking 'Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis'

De handreiking is een volledig herziene versie van de handreiking Organisatie van de medische en farmaceutische zorg aan ouderen in een verzorgingshuis en thuis uit 2004. De vernieuwde handreiking ondersteunt u bij uw praktijkbeleid voor ouderen, met voorbeelden van ‘best practice’ en uitleg over de ingewikkelde werkelijkheid en hoe daar creatief mee om te gaan.

 Handreiking Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis