Informatieoverdracht over medicatiegebruik bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de informatieoverdracht over medicatiegebruik tussen zorgprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). Binnen het onderzoek zijn in totaal 157 professionals die ondersteuning bieden aan beschreven doelgroep binnen ’s Heeren Loo telefonisch geïnterviewd.

 rapport informatieoverdracht