Inspectie kondigt verplicht gebruik EVS aan door voorschrijvers per 1 januari 2012

Prof. dr. Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, kondigde maandag 27 september jl. tijdens het Nictiz symposium 'Medicatieovberdracht & ICT' aan dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen vóór 1 januari 2012 gebruik moeten maken van een elektronisch voorschrijfsysteem. 'Het is zeer risicovol om een geneesmiddel voor te schrijven zonder hulp van een geautomatiseerd systeem, dat direct de interacties met andere geneesmiddelen en mogelijke overgevoeligheidsreacties signaleert. Dat is onnodig gevaarlijk en niet langer verantwoord. Daarom gaat de inspectie vanaf 1 januari 2012 handhaven.'

 Persbericht EVS in 2012 verplicht