Inspectie: Medicatieveiligheid langdurige zorg en zorg thuis moet fors verbeteren

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en de zorg thuis is onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de bezochte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking beoordeelde de inspectie de veiligheid van de farmaceutische zorg als fors onvoldoende. Bij de bezochte thuiszorginstellingen was de medicatieveiligheid over de volle breedte zorgwekkend. Ook in driekwart van de verpleeghuizen en bij bijna alle verzorgingshuizen was de medicatieveiligheid niet volledig gewaarborgd.

Lees het persbericht op de site van de IGZ

Conclusies voor alle sectoren

Medicatieveiligheid staat of valt met een compleet en actueel medicatieoverzicht. Dit is in alle sectoren een belangrijk verbeterpunt. Zorginstellingen, (huis)artsen en apothekers moeten er daarom voor zorgen dat de medicatieoverdracht goed geregeld is. Actuele en complete medicatiegegevens kunnen het beste vastliggen in een medicatieoverzicht dat de apotheker aan de zorginstelling levert.

Ook (bij)scholing op het gebied van geneesmiddelen is vaak een zwak punt. Omdat ouderen en gehandicapten steeds meer in kleinschalige voorzieningen in de wijk wonen, is voor medicatieveiligheid de samenwerking van zorginstellingen met plaatselijke huisartsen en apothekers steeds belangrijker geworden. Alle betrokken partijen moeten zich daarom inzetten om die samenwerking rond de farmaceutische zorg goed vorm te geven en afspraken over samenwerking schriftelijk vastleggen. De inspectie constateert dat het veld naar aanleiding van dit onderzoek acties onderneemt.

Dit werd ook al benadrukt op de Nictiz conferentie afgelopen maandag 27 september, door Inspecteur-Generaar Gerrit van der Wal. Daar kondigde hij ook aan dat per 1 januari 2012 elektronisch voorschrijven door alle voorschrijvers verplicht zal zijn.