LESA 'Actueel medicatieoverzicht eerste lijn'

 Deze LESA beschrijft de optimale situatie ten aanzien van het maken van een actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn. Om deze situatie te bereiken, moet worden voldaan aan onderstaande randvoorwaarden:

  • omschrijving van het actueel houden van het patiëntdossier door huisarts en apotheker als aparte prestatie;
  • voldoende tijd, inzet en financiële middelen voor en van alle aan de LESA meewerkende partijen;
  • een sluitende en veilige elektronische communicatie tussen de zorgverleners;
  • tijdige en volledige informatie-uitwisseling tussen tweede en eerste lijn. 

Deze LESA is een implementatie-instrument van de conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens en is opgenomen in het Spoorboekje voor medicatieoverdracht. De LESA sluit aan op de LESA ‘Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis’ en het NHG-standpunt
Farmacotherapiebeleid in de Huisartsenzorg. Ook is gebruikgemaakt van diverse andere implementatieinstrumenten die zijn te vinden op www.medicatieoverdracht.nl.

De belangrijkste discussiepunten in de werkgroep waren de definities en afbakening van de begrippen medicatieoverzicht en medicatiedossier, de invulling van de rol van de dossierbeheerders en de voorwaarden voor implementatie in de praktijk. 

 lesa actueel medicatieoverzicht 1ste lijn