Medicatieoverdracht bij ontslag van kwetsbare ouderen uit ziekenhuis blijft aandachtspunt

De overdracht van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders is nog vaak incompleet, incorrect, niet tijdig of soms zelfs volledig afwezig. Met name kwetsbare ouderen lopen hierdoor “structurele risico’s”. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van onderzoek bij vier ziekenhuizen in 2014. Op grond van het onderzoek heeft de IGZ elk van de ziekenhuizen verbetermaatregelen opgelegd. Die moeten leiden tot een sluitend en veilig systeem van overdracht. Als eerste stap moeten de alle betrokken zorgverleners binnen drie maanden een risicoanalyse van het overdrachtsproces opstellen. Lees meer.