Medicatieoverdracht in care en cure blijft aandacht verdienen

Op deze dag weer eens drie interactieve workshops gehouden voor verpleegkundigen uit ziekenhuizen, GZ , GGZ, thuiszorg en verpleeg-/verzorgingshuizen tijdens de ‘Dag van de Medicativeiligheid - Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te verminderen’. Goed om te zien dat er voldoende urgentie wordt gevoeld voor een volledige en tijdige overdracht van medicatiegegevens. Opname in ziekenhuizen wordt steeds beter begeleid, zowel vanuit de care instelling naar het ziekenhuis, als in het ziekenhuis zelf. Nadruk moet de komende tijden nog echt liggen op ontslag uit het ziekenhuis. En op andere zorgverleners dan apothekers in de eerste lijn of in het ziekenhuis. 

Er waren veel vragen over de standaard toedienlijst, de bewaartermijn ervan, het verschil met het medicatieoverzicht en vooral over de status van beiden landelijke formats. De landelijke formats vind je hieronder:

 presentatie Anne de Roos

 presentatie Dag medicatieveiligheid CARE