Medicatieoverdracht in de keten antistolling: belangrijke overdrachtssituaties

Hierbij een link naar twee werkschema's met betrekking tot medicatieoverdracht in de keten antistolling. Deze twee werkschema’s vatten de contacten tussen Trombosedienst Friesland Noord en huisartsen en apotheekhoudende huisartsen én de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende groepen samen. De schema’s zijn gemaakt in de werkgroep ‘Antistolling in de 1e lijn’.

De LESA (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) ‘Antistolling’ heeft hierbij gediend als uitgangspunt.

Bron: www.trombosedienstfrieslandnoord.nl