Module Medicatieveiligheid achter de voordeur

Deze module - opgesteld door Zorg voor Veilig - beschrijft hoe medewerkers in de thuiszorg en andere zorgverleners medicatieproblemen bij thuiswonende cliënten kunnen signaleren, aankaarten en aanpakken/verbeteren.

Doel van de aanpak in deze module is het voorkomen van schade bij cliënten door:

  • signaleren van medicatieproblemen van thuiswonende cliënten
  • aankaarten, aanpakken en monitoren van medicatieproblemen binnen de thuiszorg waar het thuiszorgtaken betreft
  • aankaarten van medicatieproblemen bij relevante zorgverleners - zoals huisartsen, praktijkondersteuners (POH'ers) en apothekers - waar het taken van deze ketenpartners betreft en monitoren van deze problemen. 


Hieronder kunt u de Zorg voor Veilig-module downloaden en diverse bijlagen zijn ook als los bestand te downloaden van de website www.zorgvoorveilig.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@zorgvoorveilig.nl.

 medicatieveiligheid-voordeur