MedMij, een standaard voor een persoonlijke gezondheidsomgeving

Tijdens de week van de E-health is een nieuwe initiatief gelanceerd: MedMij. Het ministerie van VWS en patiëntenfederatie NPCF zijn een van de initiatiefnemers. MedMij is geen persoonlijke gezondheidsomgeving maar brengt in kaart waar een persoonlijke gezondheidsomgeving aan moet voldoen. Er wordt een landelijke geldende en toetsbare standaard gemaakt waar producten aan moeten volden. Bijvoorbeeld online patiëntgegevens, een actueel medicatieoverzicht, gezondheidsapps, digitale producten die mensen toegang geven tot hun eigen gezondheidsgegevens. 

Het doel is om eind 2016 een set van eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheidsomgevingen te kunnen formuleren. De  basiseisen en technische standaarden worden transparant, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht.

 MedMij bepaalt onder meer:
·         Welke basisfuncties persoonlijke gezondheidsomgevingen moeten hebben.
·         Aan welke minimale technische eisen persoonlijke gezondheidsomgevingen moeten voldoen. Elke omgeving moet even toegankelijk en begrijpelijk zijn voor gebruikers.
·         Hoe informatie veilig gedeeld kan worden.
·         Hoe (het gebruik en de ontwikkeling van) persoonlijke gezondheidsomgevingen die voldoen aan MedMij gefinancierd kan worden.

De groei van eisen wordt gerealiseerd door samen te werken met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ict-leveranciers, zorgverzekeraars en overheden. Die kunnen participeren in expertgroepen of als één van de eersten een deel van MedMij implementeren. Meer Regie over Gezondheid nodigt iedereen op zich aan te sluiten bij het programma.

Meer informatie vind je hier.