Nog geen aandacht voor medicatieoverdracht in Elsevier’s De beste Ziekenhuizen

Elsevier heeft begin november weer het onderzoek De Beste Ziekenhuizen gepubliceerd. Het onderzoek is gebaseerd op de prestatie-indicatorenset voor ziekenhuizen van IGZ en ZiZo. Opmerkelijk is dat in beide sets nog steeds niet wordt gemeten op de naleving van de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten. Opmerkelijk, omdat de naleving van de richtlijn al sinds 2011 landelijk verplicht is en haar eerste herziening krijgt eind 2014. Medicatieoverdracht is voor ziekenhuizen vooralsnog alleen opgenomen in de indicatorensets van de poliklinische apotheken en de ziekenhuis apotheken. En deze zijn niet meegenomen in het onderzoek. Medicatieoverdracht is een zaak van het hele ziekenhuis, een samenspel tussen afdelingen, de ziekenhuisapotheek, de poliklinische apotheek en de openbare apotheek van de patient.

Een actueel medicatieoverzicht is de basis voor veilige zorg. We hopen dat medicatieoverdracht dan ook in volgende jaren in de indicatorenset wordt opgenomen en daarmee nadrukkelijker gemeten gaan worden. In het huidige onderzoek komt medicatieoverdracht wat ons betreft dat met name tot uiting door middel van de ‘Score veiligheid 2014’, onderdeel van de Score medische zorg. De definitie die gehanteerd wordt voor de Score veiligheid 2014; ... de Veiligheid van de patiënt: wat het ziekenhuis doet om veiligheidsrisico’s en fouten te vermijden die schade kunnen toebrengen aan de patiënt en de medewerkers. 

In het onderzoek van Elsevier zijn de scores weergegeven met bolletjes. Die laten zien hoe een ziekenhuis scoort ten opzicht van het gemiddelde voor alle ziekenhuizen. Een bolletje is de laagste - en vier bolletjes de hoogste score. De 8 universitair medische centra zijn in het onderzoek van Elsevier afzonderlijk van de 83 algemene ziekenhuizen beoordeeld. Omdat ze niet goed te vergelijken zijn met de ‘gewone’ ziekenhuizen. Op basis van deze inhoud heeft Medicatieoverdracht.nl een overzicht gemaakt van het onderdeel Score veiligheid 2014. Voor andere doorsnijdingen verwijzen wij naar de site van SIRM die Elsevier heeft ondersteund bij het onderzoek. 

Met een uitkomst van 50,6% 1 of 2 bolletjes bij de ‘gewone’ ziekenhuizen en 100% bij de universitaire medische centra op het onderdeel Score veiligheid is er voor de ziekenhuizen in Nederland nog heel veel werk te verzetten en hopelijk gebruiken zij de herziening van de richtlijn overdracht van medicatie in de keten als een van de onderdelen om dit op orde te krijgen.