Onderzoek CBP: LSP technisch en organisatorisch goed geregeld

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) constateert na 1 jaar onderzoek naar het LSP dat de verwerking van de gegevens via het LSP conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verloopt. Op enkele administratieve punten bestond volgens het CBP ruimte voor verbetering, die meteen is doorgevoerd. 

Voor patiënten en zorgverleners is het belangrijk dat zij kunnen beschikken over een veilige wijze van elektronische gegevensuitwisseling. Voor het LSP is nu vastgesteld dat er voldoende technische en organisatorische waarborgen en maatregelen zijn ingericht om ervoor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Van de beschikbare systemen in Nederland is het LSP het eerste uitwisselingssysteem dat nu grondig is onderzocht. (bron: vzvz.nl)

Lees het hele persbericht