Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen

Deze handreiking is een praktische vertaling van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008). Hoewel de richtlijn voor alle sectoren in de zorg geldt, is deze handreiking specifiek geschreven voor zorgcoördinatoren in het verpleeghuis, het verzorgingshuis en de thuiszorg.
We besteden kort aandacht aan de situatie in de kraamzorg als onderdeel van de thuiszorg.

Doel
Deze handreiking biedt duidelijkheid over met name de taken en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en verzorgenden bij de overdracht van medicatiegegevens in de praktijk. In samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverleners kan op deze manier worden gewerkt aan een optimale situatie bij de overdracht van medicatiegegevens.
Dit zal de (medicatie)zorg voor de cliënt veiliger maken.

Auteur: Drs. M. de Wit, Instituut Veilig Medicijngebruik

 overdracht medicijngegevens