Patiënt heeft online overzicht in LSP-gebruikers

De VZVZ geeft patiënten online inzage in het LSP. Na inloggen met DigiD met sms kunnen patiënten nu zien welke zorgverleners hun gegevens beschikbaar stellen in het belang van de behandeling. Vervolgens kunnen zij zien wie die gegevens heeft opgevraagd. Daarmee hebben patiënten op elk moment een actueel overzicht over het delen van hun medische gegevens.

Bron: www.vzvz.nl

Actueel

Zo’n miljoen mensen in Nederland hebben sinds januari 2013 hun zorgverleners toestemming gegeven hun medische gegevens op regionaal niveau te delen. Apothekers stellen medicatiegegevens beschikbaar aan aangesloten huisartsen en ziekenhuizen wanneer zij daarom vragen in het kader van de behandeling van de patiënt. Huisartsenposten kunnen bij waarneming een samenvatting van het dossier van de  huisarts opvragen. Dat is alleen mogelijk wanneer patiënten die zorgverleners direct toestemming hebben gegeven om die gegevens ter beschikking te stellen.

Beschikbaar en opgevraagd

De bezoeker krijgt via de site van de VZVZ (www.vzvz.nl) een actueel overzicht. Daarin staat, welke zorgverlener zijn of haar gegevens beschikbaar stelt. En de bezoeker ziet welke zorgverlener die gegevens heeft geraadpleegd. Bovendien is zichtbaar welk soort informatie het betreft (medicatieoverzicht of samenvatting van het huisartsendossier). De inhoud daarvan is niet zichtbaar. Verder wordt voor de bezoeker duidelijk of de zorgverlener de gegevens ook daadwerkelijk heeft opgevraagd. Er vindt dus geen overdracht van dossiers of andere gegevens plaats. Om te zien wat er in het dossier staat kan de patiënt het eigen dossier bij de zorgverlener zelf opvragen. Denk bijvoorbeeld aan een actueel medicatieoverzicht bij de apotheek.

Veilig

De VZVZ heeft twee gespecialiseerde ICT-beveiligingsbureaus de nieuwe functionaliteit laten testen op de genomen beveiligingsmaatregelen. De uitkomsten van de tests bevestigen de kwaliteit van het beveiligingsniveau als passend bij deze dienst. Om toegang te krijgen moet de bezoeker over DigiD met sms beschikken. Eenmaal ingelogd krijgt de bezoeker uitsluitend inzage in het eigen overzicht van beschikbare en opgevraagde informatie. Tot nu toe was dit alleen schriftelijk mogelijk.