Patiënten betrekken bij hun behandeling leidt tot betere zorg en bespaart tijd en geld

Ziekenhuisapotheker Joris Arts van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord wil patiënten actief betrekken bij hun behandeling. Daarom introduceerde hij een app, aan de hand waarvan patiënten hun medicatie kunnen bijhouden. En na hun ontslag uit het ziekenhuis kunnen patiënten online een afspraak maken om hun medicatie met de apotheek te bespreken.

Het Sneker ziekenhuis heeft 300 bedden. Elke dag zijn zes apothekersassistenten bezig om het medicatiegebruik van patiënten in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken ze het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daarin registreren huisartsen en apothekers informatie over het medicijngebruik van hun patiënten. Dit systeem voldoet nog niet optimaal. Enerzijds omdat niet alle patiënten toestemming hebben gegeven voor het delen van hun informatie via het LSP en anderzijds omdat patiënten hun medicatie soms anders gebruiken dan voorgeschreven. Daarom bevragen de apothekersassistenten ook altijd de patiënt om zo het beste medicatieoverzicht op te stellen. Deze arbeidsintensieve methode kost het Antonius jaarlijks zo’n 300.000 euro.

‘Als je mensen laat participeren in hun behandeling, leidt dit tot betere zorg. Het bespaart ook nog eens veel tijd en daarmee dus geld. Vanwege deze meerwaarde, starten we in onze ziekenhuisapotheek elk jaar met een nieuw participatieproject.’

Mijn medicatie

In 2014 deed Arts onderzoek naar de iPhone-app MijnMedicatie. Dat deed hij in samenwerking met het Reshape Center, een innovatieve afdeling van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Met de app kunnen patiënten de barcode scannen van hun geneesmiddel en aangeven hoeveel en hoe vaak ze dit medicament gebruiken. Als patiënten worden opgenomen, kan de apothekersassistent vervolgens eenvoudig zien wat ze nodig hebben. Voorafgaand aan het gebruik van de app belde Arts patiënten op met de vraag of ze de applicatie wilden gebruiken. Het leidde tot enthousiaste reacties. ‘Patiënten stelden het op prijs dat de apotheker hen belde voor hun ziekenhuisopname. En ze vonden het prettig om hun medicijngebruik zelf te registreren. Bijna iedereen deed mee aan de proef.’

Update

Tijdens het onderzoek vergeleek Arts de gegevens van MijnMedicatie met de traditionele manier van gegevensverzameling: een gesprek met de apothekersassistente. Daaruit bleek dat een aantal verbeteringen aan de app noodzakelijk zijn. ‘De gegevens van de app en het resultaat van het gesprek matchten niet altijd. Dit had te maken met foutjes in de techniek en gebruiksvriendelijkheid. We zijn nu bezig met een update van de app om deze gebruiksvriendelijker te maken. Als je mij vraagt naar een advies voor collega’s die dit ook willen doen, zeg ik: probeer altijd achter manieren te komen om de patiënt bij zijn behandeling te betrekken. Dat is zo belangrijk voor de toekomst van de zorg!’

Ontslaggesprek via internet

Dit jaar is Arts begonnen met het tweede project in het kader van patiëntparticipatie. ‘Met mensen die ontslagen worden hebben we altijd een ontslaggesprek over de medicatie. In de praktijk lukt het ons niet altijd deze patiënten persoonlijk te spreken. Bij dit project kunnen patiënten thuis, in hun vertrouwde omgeving, met ons een gesprek voeren via videoverbinding op het moment dat het hen uitkomt. Ik zou dat als patiënt fijn vinden. Voor ons is het bovendien ook prettig. Want wij kunnen nu in onze agenda deze gesprekken inplannen.’

Contactpersoon:

Joris Arts, ziekenhuisapotheker via: j.arts@antonius-sneek.nl

bron: https://verspillingindezorg.nl/goede-voorbeelden/betere-zorg-door-patientparticipatie