Patiëntveiligheid bij medicatieoverdracht nog niet optimaal

Op 15 mei 2014 stuurde minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze een pas op de plaats aankondigt voor de overheveling van dure geneesmiddelen. In deze brief maakt ze de resultaten bekend van een onderzoek naar medicatieoverdracht bij patiënten die overgehevelde middelen gebruiken. Lees hier het hele bericht.