Patiëntvriendelijke medicijnkaart bij ontslag, St Lucas Andreas

In het St Lucas Andreas Ziekenhuis gebruikt men een medicijnkaart om patiënten te instrueren en te informeren over hun medicatieoverzicht en medicijngebruik. Het SLAZ heeft vel onderzoek gedaan naar het proces rondom ontslag. Fatma Karapinar is daar voortrekker. In de bijlagen de medicijnkaart, het gecombineerde ontslagrecept-medicatieoverzicht dat zijn gebruiken en een aantal artikelen.

 Medicijnkaart voorkant

 2010PW10p18

 Karapinar et al 2010 the effect of the COACH program on readmission rates