Regio bijeenkomst Amsterdam Integrale Medicatiezorg

Steeds meer mensen wonen langer thuis, hebben verschillende zorgverleners en maken gebruik van verschillende medicijnen. Communicatie tussen zorgverleners en met de patient is dan van groot belang om er voor te zorgen dat de overdracht tussen alle partijen goed verloopt en de patient de juiste medicatie, op het juiste moment en de juiste dosis gebruikt. 

Voor Sigra en OLVG de aanleiding om een congres te organiseren in het teken van Integrale Medicatiezorg, waar staan we en waar gaan we heen.  

Dat het onderwerp leeft bleek wel onder de vele aanwezigen en enthousiaste sprekers die inizcht gaven in de verschillende ontwikkelingen op het gebied van medicatieovedracht. 

Mooi om te horen hoe iedereen zich op zijn kennisgebied inzet om de medicatieoverdracht te verbeteren. Want helaas, ook dit is ook een conclusie, er is nog een wereld aan verbeteringen mogelijk als het gaat om medicatieoverdracht in de keten. Onderwerpen die deze dag aan bod kwamen:

  • Het gebruik van een draaiboek bij ontslag om het aantal medicatiegerelateerde heropnames terug te brengen
  • Onderzoek naar de effecten van thuisbezoeken van apothekers 
  • Gebruik van een visuele bijlsuiter voor laaggeletterden en anderstaligen
  • VWS presenteerde de landelijke leidraad, als aanvulling op de huidige richtlijn medicatieoverdracht

Lees het verslag van de mooi dag hier

Door Farmaactueel is het mogelijk gemaakt om de presentaties terug te kijken: klik hier