Regionaal protocol Medicatieoverdracht Noord Oost Brabant

Op 2 januari 2018 is het convenant herzien door een werkgroep.  Het is een breed gedragen protocol in de regio Oss - Uden - Veghel - ’s-Hertogenbosch en geldt voor alle openbare apothekers die zijn aangesloten bij BrabantFarma en Concordant, voor alle (thuis)zorgorganisaties die zijn aangesloten zijn Samen In Zorg (waaronder BrabantZorg, Pantein en Interzorg) en alle huisartsen die zijn aangesloten bij Synchroon en Beroemd.

Het Protocol is voor het eerst verschenen op 15-01-2015 en vloeit voort uit en vervangt het Protocol medicatieverstrekking Verzorgingshuizen en thuiszorg – versie maart 2013 dat voorheen van toepassing was in de regio Oss - Uden – Veghel en de Procedure en Instructies: Samenwerking Vivent – Apotheek -  versie 4 dat voorheen gold in de regio ’s-Hertogenbosch. Beide zijn samengevoegd, omdat de verzorgingsgebieden van de betrokken partijen deels overlappen en er behoefte is aan zoveel mogelijk uniforme afspraken en werkwijzen binnen deze regio. Naast het samenvoegen van beide genoemde voormalige protocollen, zijn de afspraken en werkwijzen ook geactualiseerd aan de meest recente richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zoals deze zijn gebleken uit controles die zijn uitgevoerd in de regio. 

Een belangrijke aanvulling in het protocol is de wijze waarop risicosignalering wordt geborgd en de afspraken die zijn gemaakt over het gebruik van indicatoren als stuurinformatie. 

  Protocol medicatievoorziening Verzorgingshuizen en thuiszorg Noord-Oost Brabant