Regionaal protocol medicatieoverdracht Zuidwest Friesland

Thuiszorg Zuidwest Friesland, huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, trombosedienst, GGZ Friesland en het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord hebben de handschoen opgepakt en de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verbetering van de medicatieoverdracht in de regio Zuidwest Friesland. Dit door het ontwikkelen van een aantal protocollen voor verschillende overdrachtssituaties. Een regioadviseur van ROS Friesland heeft dit proces ondersteund. Deze protocollen werden gepresenteerd tijdens een druk bezochte klinische middag op 17 mei jl. in het Antonius Ziekenhuis. In een aantal boeiende presentaties werd ingegaan op het belang van de medicatieveiligheid, de medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland en de (on)mogelijkheden van ICT daarbij.
De komende periode wordt gestart met de implementatie van deze protocollen in de regio Zuidwest Friesland en wordt de kennis daarover gedeeld met belanghebbenden in de gehele provincie.

 Overzicht protocollen in Zuidwest Friesland 1 september 2014