Regionale afspraken medicatieoverdracht regio Nijmegen

De regionale afspraken voor medicatieoverdracht in de regio Nijmegen zijn na intensieve voorbereiding en bespreking met alle partijen van de regiotafel Medicatieoverdracht vastgesteld en herzien in 2015. 

Binnen de regio hanteerd de volgende uitgangspunten

  1. De patient heeft een eigen verantwoordelijkheid in de medicatieovedracht, die onder andere bestaat uit het bij zich hebben van een actueel medicatieoveracht bij elk bezoek aan een zorgverlener. 
  2. Artsen, overige voorschrijvers en transmurale organenen hebben een verantwoordelijkheid in het actueel houden van het medicatieoverzicht door nieuwe medicatie, wijzigingen in de medicatie en het stoppen van medicatie rechtstreeks door te geven aan de volgende ketenpartner waaronder de apotheek.

 Klik hier voor de bijlage