Regionale richtlijn overdracht van medicatiegegevens Den Haag en omstreken

In 2017 is het regionale convenant herzien door de partijen. De kwaliteitswaarde van overgedragen medicatiegegevens varieert sterk in de praktijk. Het convenant omschrijft 3 verschillende kwaliteitsniveau :

  1.  Hoogste niveau A : medicatiegegevens zijn gecontroleerd en recent met de patient/ begeleider in een verificatiegesprek gecontroleerd. 
  2. Middelste niveau B: medicatiegegevens zijn recent gecontroleerd, maar niet recent met patient reverifieerd
  3. Laagste niveau C: overzicht medicatieverstrekkingen

Met dit verschil is een eerste zet gemaakt in mate ver verificatie vanuit de leidraad. 

Partijen die betrokken waren bij het opstellen van de richtlijn waren het HAGA ziekenhuis, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Mediq, Parnassia, EFDH, Haaglanden Medische Centrum. 

Klik hier voor het convenant