Resultaten landelijke uitvraag gepresenteerd tijdens de open space werkconferentie

Open space werkconferentie

Afgelopen vrijdag was het zover, de open space medicatieoverdracht in de Janskerk. Een super leuke en inspirerende middag met een fantastische locatie!  Een  moment waarin we met een grote multidisciplinaire groep 
het belang van een goede medicatieoverdracht centraal hebben gezet. Duidelijk is geworden, er kunnen nog veel stappen gezet worden om de medicatieoverdracht te verbeteren!

Want hoewel medicatieoverdracht ondertussen een vast onderdeel van de zorg is, vraagt het nog steeds aandacht, zo blijkt uit de landelijke uitvraag, die via kennisdelingsplatform Medicatieoverdracht.nl in 2016 werd uitgezet. In totaal 200 respondenten werkzaam in ziekenhuizen, VVT instellingen, apotheken, huisartsen en regionale ondersteuningsorganisaties deden mee aan deze uitvraag. 90% Van hen ervaart op dit moment risico’s van beperkte medicatieoverdracht. En dat is veel te veel.

Hoofdconclusies uit de landelijke uitvraag
1.       Medicatieoverdracht is een vast onderdeel van de zorg geworden
2.       Bij opname en in spoedsituaties in ziekenhuizen is het behoorlijk goed geregeld
3.       Ontslag uit alle type praktijken en poliklinisch consult in het ziekenhuis verdient veel meer aandacht
5.       Er is een enorme wens om de rol en verantwoordelijkheid van de patiënt te vergroten
6.       ICT, gebrek aan uniformiteit in standaarden in de zorgapplicaties en (gebrek aan) samenwerking binnen een instelling en in de keten grootste aandachtspunten
7.       Draagvlak bij specialisten, artsen is nog onvoldoende
8.       De VVT is nog nauwelijks aangehaakt in regionale convenanten

De resultaten van de landelijke uitvraag zijn hier  terug te vinden. 

De richtlijn 'overdracht medicatiegegevens in de keten' (2008) krijgt in de zomer van 2016 een herziening. De richtlijn zal naar verwachting meer aansluiten bij de praktijk. De set van verplicht uit te wisselen gegevens wordt verkleind en de focus verschuift naar risicopatiënten. Aanleiding is het uitblijven van goede ondersteunende ICT. Maar zijn we er daarmee? Vanuit de conferentie zijn veel aanvullende acties gekomen die naast de ICT de medicatieoverdracht blijven verbeteren. 

De input vanuit de conferentie wordt deze week verwerkt tot een concreet verslag met actiepunten. 

Heb je vragen over de resultaten of over de inhoud van de bijeenkomst, stel ze gerust.

Elline@meeuwenroos.nl