Samenwerking openbare apothekers Zuid-Oost en ziekenhuisapotheek AMC unieke kans om risico op fouten te verkleinen

De openbare apothekers in Zuid-Oost en de ziekenhuisapotheek AMC hebben een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Het doel is te komen tot een optimale farmaceutische overdracht tussen ziekenhuis en de thuissituatie van de patiënt. 

De afgelopen jaren zijn er voldoende onderzoeken geweest in Nederland wat er niet goed gaat op farmaceutisch gebied. Zo zijn er vaak problemen met de overdrachtsmomenten, de informatiebeschikbaarheid etc. De openbare apothekers in Amsterdam Zuid-Oost hebben gezamenlijk met de ziekenhuisapotheek van het AMC het voortouw genomen om deze problemen aan te gaan pakken. De patiënt zal de komende jaren de effecten van deze intentieverklaring moeten gaan merken.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring geven de apothekers, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten, aan te willen samenwerken aan een sluitende farmaceutische zorg, onafhankelijk van de plaats van de patiënt of voorschrijver en onafhankelijk van het tijdstip. Daarbij maakt men gebruik van elkaars expertise.

In een werkgroep wordt de samenwerking uitgewerkt in afspraken over en weer. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Medicatieveiligheid, waaronder implementatie van de richtlijn medicatieoverdracht en elektronische gegevensuitwisseling;
  • Extramurale farmaceutische zorg rondom bezoek van patiënt aan het AMC;
  • Organisatie van het Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) op regelmatige basis.

 Meer informatie: Omid Mehrani, apotheek Ganzenhoef, 06-55 50 38 02 of Loraine Lie-A-Huen, ziekenhuisapotheek AMC, 020-566 34 73