Zuid-West Friesland: Snellere overdracht van medicatiegegevens dankzij opt-in

Apothekers en huisartsen in Zuid-West Friesland timmeren goed aan de weg. Zij geven een herziene versie van hun regionale protocol medicatieoverdracht uit. Hierin beschrijven zij de medicatieoverdracht voor elektronische uitwisseling via het Landelijk Schakel Punt. Door deze nieuwe afspraken en inzet van digitale uitwisseling geven alle zorgverleners aan tijd te besparen.  Klik hier voor de protocollen of kijk op www.apotheeksneek.nl. Wordt vervolgd.

Lees ondertussen meer in het artikel  in het Pharmaceutisch Weekblad.