Succesvolle Dag van de medicatieoverdracht

Het projectteam Overdracht van medicatiegegevens was, samen met DGV, NVZA en KNMP (platform transmurale medicatieoverdracht), organisator van de Dag van de medicatieoverdracht. Ruim 150 (ziekenhuis)apothekers, assistentes, beleidsmedewerkers, adviseurs en inspecteurs meldden zich op 25 november tegen 14.00 uur bij de ontvangstbalie in de Biltsche Hoek in De Bilt. Hen wachtte een informatief en afwisselend programma en - aan het einde van de dag - een verrassing.

Dagvoorzitter Peter de Smet, bijzonder hoogleraar kwaliteit farmaceutische patiëntenzorg aan de KU Nijmegen en programmamanager medicatieveiligheid KNMP, sprak in zijn openingswoord: “Als ik je tegenkom met een appel en die delen we, gaan we allebei naar huis met een halve appel. Als ik je tegenkom en we delen een idee, dan gaan we allebei naar huis met twee ideeën. Als we dat tijdens deze bijeenkomst bereiken, dan is ‘ie geslaagd.”

Handhaving

Tijdens het plenaire deel van het programma ging directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS en stuurgroepvoorzitter Hugo Hurts in op het belang van een actueel medicatieoverzicht. Aan het einde van zijn verhaal overhandigde hij het eerste exemplaar van het Spoorboekje voor medicatieoverdracht aan De Smet. “De middelen zijn er, dat kunt u zien in dit boekje. Nu is het een kwestie van doen, van afspraken maken in het veld”, aldus Hurts.

En hoe gaat vanaf 2011 de handhaving van de richtlijn in zijn werk? IGZ-hoofdinspecteur Josée Hansen: “Met 21 partijen is het een veelomvattend project en dat bindt ons. Maar er is ook iets dat ons scheidt, namelijk het handhaven. Wij zijn zoekende naar hoe we dat gaan doen.” Vervolgens daagde ze de zaal aan de hand van een aantal stellingen uit mee te denken over de aanpak van de inspectie. “Wat zou u in deze gevallen doen als u ons was?” Zij beëindigde haar verhaal met de oproep vooral niet te schromen goede ideeën te laten weten aan IGZ.

KennisCarrousel

Het tweede deel van het programma bestond uit een KennisCarrousel. De deelnemers splitsten zich op in vier groepen. Zij kregen in twee uur de volgende – interactieve - onderwerpen gepresenteerd: De patiënt als regisseur van zijn eigen dossier, of toch niet? (mantelzorgers Anne de Roos, beleidsadviseur NVZA en projectleider Overdracht van medicatiegegevens in de keten en Bob de Dood, projectmanager ketenzorg FBA), De richtlijn, OZIS en ICT (Jaak Mulder, projectleider informatiehuishouding KNMP en Arthur Scipio, projectleider kwaliteit KNMP), Samenwerken aan een actueel medicatieoverdracht, kosten en vergoedingen (Gea Olsder, ziekenhuisapotheker Meppel-Hoogeveen) en Juridische aspecten (Jurriane Rendering, jurist KNMP).

Om met de woorden van De Smet te spreken: appels én ideeën werden gedeeld.

De dag werd op ludieke, verrassende en soms hilarische wijze afgesloten door dichteres Engers en pianist Menkveld.

 Gedicht Dag van de medicatieoverdracht