Toename van patiëntportalen in ziekenhuizen, maar nog beperkte toepasbaarheid

Toename patientenportalen in ziekenhuizen

Sinds vorig jaar is het aantal ziekenhuizen dat een patiëntportaal aanbiedt verdriedubbeld van 7,78% in 2015 naar 22,61% in 2016. De praktische toepasbaarheid blijft tot nu toe beperkt, doordat de hoeveelheid informatie die te vinden via het portaal tegenvalt. Dat blijkt uit het `onderzoek patiëntportalen 2016´ uitgevoerd door M&I/partners.

Deze beperkte functionaliteit is deels te verklaren doordat veel portalen pas in 2015 geopend zijn. Bij de ziekenhuizen waar al een patiëntportaal beschikbaar was is een geringe stijging in het aantal nieuwe functionaliteiten gezien. Het zelf registreren van medicatie en het aanvragen van herhaalrecepten binnen patiëntportalen ging afgelopen jaar bij een aantal ziekenhuizen live. Aldus M&I partners. Daarnaast stellen niet alle specialismen hun medische data open in het portaal. Hierdoor hebben patiënten geen toegang tot alle medische gegevens en is het online plannen van afspraken niet mogelijk.

M&I partners verklaart dat belemmeringen op de volgende vlakken gebruik kan weerhouden:

- Juridische vlak; als de patiënt zelf data registreert, wie is dan eigenaar en verantwoordelijk voor de data?

- Financieel; hoe wordt de door de zorgverlener bestede tijd aan de patiënt vergoed?

- Technisch: weinig affiniteit of tijd om zich in de ICT te verdiepen

- Procesmatig; ”vrees om de controle over het planningsproces te verliezen.

De voorspelling van M&I partners is dat in de toekomst de patiëntportalen meer gaan samenwerken met medical of patiënt eigen devices (bijvoorbeeld; ECB stickers, telefoon of fibit). Zo biedt Epic reeds de mogelijkheid de smartphone te koppelen, maar hier is in Nederland nog geen implementatie van bekend.

Bron : http://www.mxi.nl/nieuws/1649/aantal-pati%EF%BF%BDntportalen-in-ziekenhuizen-verdriedubbeld.htm

Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht De toename van patiëntportalen biedt een mooie mogelijkheid om de cliënt meer regie over en inzicht te geven in de medicatieveranderingen gedurende een zorgtraject in het ziekenhuis. Daarnaast maakt het het medicatieverificatiegesprek bij opname makkelijker, een cliënt kan zich voorbereiden en er is tijdswinst in het opname gesprek. Lees ook: http://www.zorgvisie.nl/ICT/Nieuws/