Uitwisseling medische gegevens via LSP vanaf 1 januari 2013 alleen met toestemming patiënt

Vanaf 1 januari 2013 kunnen huisartsen, huisartsenposten en apotheken alleen nog met voorafgaande toestemming van de patiënt medische gegevens opvragen via het LSP (voorheen het EPD). Hiermee voldoet de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) aan de eis die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan het LSP stelt. Ook patiëntenfederatie NPCF heeft hier sterk op aangedrongen.

Patiënten die willen dat hun gegevens via het LSP uitgewisseld kunnen worden, kunnen hun huisarts en apotheek toestemming geven. Het gaat daarbij om het geven van toestemming voor het ter beschikking stellen van medicatiegegevens of huisartswaarneemgegevens. Andere huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, en apotheken die gebruik maken van het LSP kunnen die gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling van de patiënt. De gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven in het dossier van de eigen huisarts of apotheek.

Toestemming geven

De huisarts of apotheek zal de patiënt om toestemming vragen bij een consult of bezoek aan de apotheek. Begin volgend jaar zal de VZVZ een website lanceren waar patiënten online hun toestemming kunnen regelen.

Gebruik LSP

In een aantal regio’s in Nederland gebruiken zorgverleners het LSP al volop. Zij zullen vanaf januari 2013 voor patiënten die geen toestemming hebben gegeven, geen gebruik meer kunnen maken van het LSP. Mogelijk kunnen gegevens wel op andere manieren worden uitgewisseld, bijvoorbeeld via oudere, regionale netwerken. Zorgverleners spannen zich momenteel optimaal in om zo veel mogelijk patiënten te vragen of zij toestemming geven.

Eerder dit jaar uitte de VZVZ het voornemen om de overgangsperiode voor gebruik van gegevens in het LSP te verlengen tot juli 2013. Dit zou huisartsen en apotheken die het LSP gebruiken langer de tijd geven de patiënt toestemming te vragen. Na contact met het CBP is toch besloten de

overgangsperiode niet te verlengen. Dit betekent dat de gegevens van de patiënten die geen toestemming hebben gegeven, per 1 januari 2013 zullen worden verwijderd uit de verwijsindex van het LSP. De patiëntgegevens die aanwezig zijn bij huisartsen en apotheken blijven overigens gewoon bestaan in de systemen van deze zorgverleners.