High5-programma, :Medicatieoverdracht bij spoedopnamen,

Deze flyers lichten het High5-programma toe, waarin elf ziekenhuizen een SOP (Standard Operating Protocol) implementeren en toepassen voor medicatieoverdrachten bij spoedopnames in het ziekenhuis. Deze SOP voldoet aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Onder 'meer informatie' vindt u een uitgebreide beschrijving van het doorbraak-project.
Inmiddels is de factsheetflyer van het High5-programma geupdate, met een overzicht van de activiteiten van ziekenhuizen tot en met augustus. Dit betreft de flyer: "High 5's Medicatieoverdracht bij spoedopnamen, tot 50% reductie van medicatiefouten" 

 High 5 flyer feb 2010 

 FlyerMei2010High5s  

 High 5's Medicatieoverdracht bij spoedopnamen